คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร ชนะมาร

นายกเทศมนตรีตำบลสิ


นายบุญจง  ทองละมุล

รองนายกเทศมนตรีตำบลสิ


 

 

"

นายเจริญศักดิ์ บริบูรณ์

รองนายกเทศมนตรีตำบลสิ


นายเจริญ  พรหมมินทร์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสิ


 

 

"

นายเวีระชาติ   มีวงษ์

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสิ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page