คณะผู้บริหาร

นายวิเชียร ชนะมาร

นายกเทศมนตรีตำบลสิ


นายบุญจง  ทองละมุล

รองนายกเทศมนตรีตำบลสิ


 

นางสาวจารุวรรณ อุ่นแก้ว

รองนายกเทศมนตรีตำบลสิ


นายสุรเกษม ทองทิพย์

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสิ


 

 

นางสาวอรทัย สินศิริ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสิ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page