กองคลัง

นางระวิพันธุ์ หิรัญประเสริฐกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวรุ่งรัตน์  จิตรัก

นักวิชาการเงินและบัญชี


 

 

"

นางสาวศุภากร  เพิ่มเพียร

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายทองดี  วังทอง

เจ้าพนักงานพัสดุ


 

 

"

นางสุกานดา  ลมเชย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page