กองการศึกษา

นางสุวารี พิลา

หัวหน้ากองการศึกษา


นางสาวกุลธิดา ไชยชนะ

ครูผู้ดูแลเด็ก


 

 

"

นางสาวธันญ์ขวัญ สมทอง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

<

นางสุวรรณพินิจ จันทร์เที่ยง

ผู้ช่วยสันทนาการ

"

 

 

"

นายวีรชาติ ศรีสันติแสง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

<

นางนัยนา แก้วแสง

ภารโรง

"

 

 

"

นายบัญชา คำนึก

คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page