กองการศึกษา

นางสุวารี พิลา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางสาวกุลธิดา ไชยชนะ

ครู


 

 

"

นางสาวธันญ์ขวัญ สมทอง

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุวรรณพินิจ จันทร์เที่ยง

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นายวีระชาติ มีวงษ์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

"

นายวีรชาติ ศรีสันติแสง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 


นางสาวนฤมล อ่อนหวาน

ผู้ดูแลเด็ก


 

 

นางสาวอาธิติยา สัญญา

ผู้ดูแลเด็ก


นางนัยนา แก้วแสง

ภารโรง

"

 

 

"

นายบัญชา คำนึก

คนงานทั่วไป

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page