นายสมชัย  คำนึก

ประธานสภาเทศบาลตำบลสิ


นางปีนัย สินศิริ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลสิ


 

 

"

นางสาวเยาวกาญจน์ ทองหล่ำ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสิ


นายสงกา  จันทะสน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิ

นายสารัตน์  ดอกพวง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิ

นางพิน เรืองคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิ

นางลักษณา  เพลงดี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิ

นายคำทูน  สัญญา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิ

นายอุดม  บุตรดี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิ

นางพัฒนสุข  เนียมจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิ

นางสวัสดิ์  ใจกัด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิ

นายเสาร์  สินศิริ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิ

นายประเสริฐ  ผิวงาม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิ

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page