สำนักปลัดเทศบาลตำบลสิ

นางกัณธิมา บัวใหญ่

ปลัดเทศบาลตำบลสิ

นายวรจักร์  จันตะ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสุรัสวดี ภายอุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวเยาวกาญจน์  ทองหล่ำ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

จ่าเอกธวัชชัย บุญร่วม

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางปราศัย  ทับทิม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอธิการ อุ่นแก้ว

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายปราโมทย์ ดับโศรก

ผูู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายฐานะ บุญน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางเสริมศิริ ศรีสมบัติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นางอัฉราภรณ์ คำสอน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวปรีชา เพชรชี

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวธัญชนก มาศศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

นายกฤษฎา สินศิริ

คนงานทั่วไป

นายนิรุต ยอดศรี

คนงานทั่วไป

นางเมธาลักษณ์ สมณา

คนงานทั่วไป

นางสาวสุวลี หลักหาญ

คนงานทั่วไป

นางทองจันทร์ พรวาปี

คนงานทั่วไป

นายทูล อุปสุข

คนงานทั่วไป

นายสมพล พิมมาศ

คนงานทั่วไป

นางโสภา ดาวงษ์

คนงานทั่วไป

นายภาณุมาศ วรรณทอง

พนักงานดับเพลิง

นายเล็ก คำลอย

พนักงานดับเพลิง

นายเนรมิตร บริบูรณ์

พนักงานดับเพลิง

นายนิรุต สินศิริ

พนักงานดับเพลิง

นายพิทยา ศรีรัตน์

พนักงานดับเพลิง

นายจักรกฤษณ์ บุตรไชย

พนักงานดับเพลิง

นายโกวิท สายจันทร์

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสุพจน์ วรรณทอง

พนักงานขับรถยนต์

นายไพบูรณ์ พรหมริน

พนักงานขับรถตู้


ว่าง

ภารโรง

นาย

ยาม

นายภัทรพล วรรณทอง

คนสวน

Displaying code.txt.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Vinaora Visitors Counter

018690
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
83
97
419
17553
3091
3625
18690

Your IP: 172.68.146.125
2019-06-26 08:47