20 กรกฎาคม 2559 คือวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นก็คือ "วันเข้าพรรษา" ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า"จำพรรษา" นั่นเอง ซึ่งพนักงานเทศบาลตำบลสิ นำโดยท่านนายก วิเชียร ชนะมาร ได้นำภัตาหารและเทียนพรรษา มาถวายให้กับที่พักสงฆ์บ้านโนนสว่างและวัดบ้านกระทิง ซึ่งอยู่ในเทศเทศบาลตำบลสิ 

เทศบาลตำบลสิ ขอเชิญชวน ร่วมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท มือถือเก่าที่เสียแล้วไม่ใช่ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

 

 

พนักงานเทศบาลตำบลสิ นำโดย นายวิเชียร ชนะมาร นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลตำบลสิ เข้าร่วมเดินขบวนแหงานของดีศรีขุนหาญ ประจำปี 2559 ซึ่งถือว่าเป็นงานประจำปีของอำเภอขุนหาญ ที่จัดขึ้นในช่วงฤดูผลไม้ ปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณสนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ และภายในงานจะมีการจัดแสดงบนเวที การจัดนิทรรศการของดีศรีขุนหาญ การออกบูธจำหน่ายสินค้าของดีศรีขุนหาญ โดยเฉพาะผลไม้คุณภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร นิทรรศการความรู้ทางการเกษตร การประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดธิดาชาวสวน การแสดงบนเวทีตลอดงาน 3 คืน การเผยแพร่ศิลปะมวยไทย และรำวงพื้นบ้าน ขุนหาญคาลิปโซ่

 

ด้วยสำนักปลัดเทศบาล จะดำเนินการ “โครงการเทศบาลตำบลสิพบประชาชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน การรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน การชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางในการจัดทำและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับเทศบาล ในด้านบริการสังคม การบริการด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา เช่น การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) การให้คำปรึกษาการก่อสร้างที่พักอาศัย การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การขออนุญาตขุดดินถมดิน การบริการแบบบ้านเพื่อประชาชน การให้ความรู้เรื่องภาษี การรับชำระภาษี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การรับสมัครเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิ ตลอดจนให้ความรู้ คำปรึกษาแก่ประชาชน ให้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561, วันที่  9  เมษายน 2561,

 

วันที่ 11  เมษายน 2561

 

 

 

 

 

พนักงานเทศบาลตำบลสิ นำโดย นายวิเชียร ชนะมาร นายกเทศมนตรี และพนักงานเทศบาลตำบลสิ เข้าร่วมเดินขบวนแหงานของดีศรีขุนหาญ ประจำปี 2560 ซึ่งถือว่าเป็นงานประจำปีของอำเภอขุนหาญ ที่จัดขึ้นในช่วงฤดูผลไม้ ปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2560 ณ บริเวณสนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ และภายในงานจะมีการจัดแสดงบนเวที การจัดนิทรรศการของดีศรีขุนหาญ การออกบูธจำหน่ายสินค้าของดีศรีขุนหาญ โดยเฉพาะผลไม้คุณภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร นิทรรศการความรู้ทางการเกษตร การประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดธิดาชาวสวน การแสดงบนเวทีตลอดงาน 3 คืน การเผยแพร่ศิลปะมวยไทย และรำวงพื้นบ้าน ขุนหาญคาลิปโซ่

 

 

 

 

 

หมวดหมู่รอง

Vinaora Visitors Counter

006888
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
62
46
334
6194
1396
1947
6888

Your IP: 172.69.62.19
2019-02-23 13:25