เทศบาลตำบลสิ  ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้นในวันที่  ๗ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐   ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสิ   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานเทศบาล ประชาชนและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสิได้ร่วมวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 พนักงานเทศบาลตำบลสิได้เข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ณ สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ 

 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2558 ด้วยการเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดบ้านกระทิง อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่รอง