เทศบาลตำบลสิ ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เพื่อกำจัดยุงลาย เฝ้าระวัง ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งเป็นการป้องกันประชาชนในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลสิ ไม่ให้เจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก โดยส่งเสริมให้ประชาชนช่วยกันดูแลและป้องกันตนเอง มีการเตรียมรับสถานการณ์ การแพร่ระบาด ตลอดจนมีการทำงานอย่างต่เนื่องและมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และเครือข่าย อสม., ผู้นำชุมชน, และเทศบาลตำบลสิ

 

เทศบาลสิ จัดโครงการกีฬาปรองดองสมานฉันท์ ท้องถิ่นท้องที่ ประชชนสามัคคี ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 12-15 มกราคม 2559

ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์เทศบาสลตำบลสิ

 

 

เทศบาลตำบลสิดำเนินการโครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีสุข เนื่องจากโครงการดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ เสริมสร้างชีวิตใหม่ ให้คนไทยมีความสุข ซึ่งได้น้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “รู้ รัก สามัคคี” ที่มุ่งเน้นเรื่องการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ จะต้องมีความรอบรู้ทุกมิติ การปฏิบัติงานต้องทำด้วยใจมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และต้องรวมพลังหรือบูรณาการ เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้และเกิดความยั่งยืน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ผ่าน “โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีสุข”

เทศบาลตำบลสิกำหนดจัดงานวันเเด็ฏแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ เทศบาลตำบลสิ

 

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2558 ด้วยการเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดบ้านกระทิง อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

หมวดหมู่รอง

Vinaora Visitors Counter

004844
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
49
77
176
4258
1299
1893
4844

Your IP: 172.69.62.19
2019-01-22 07:36