ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2558 ด้วยการเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดบ้านกระทิง อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 

 

ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 พนักงานเทศบาลตำบลสิได้เข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ณ สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ 

ในวันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2558  บ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 11 ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสิ และโรงพยาบาลขุนหาญได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพนักบริบาลชุมนแบบบูรณาการ บ้านโนนศรีทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพิ่มพูนทักษะความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและญาติ โดยการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการใช้หลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกายละอารมณ์  ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  โดยมี นายวิเชียร ชนะมาร นายกเทศมนตรีตำบลสิ เป็นประธานพิธีเปิด

ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และเป็นการแสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ของเทศบาลตำบลสิ จำนวน 55 คน ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ มีการพบปะกัน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน 

 

ในวันอังคารที่11 สิงหาคม 2558 เทศบาลตำบลสิได้จัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

ขึ้นเพื่อเป็น เพื่อให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิ และพนักงานเทศบาลตำบลสิ ได้ตระหนักในพระราชกรณียกิจ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ทำให้ประชาชนต่างชื่นชมยินดีในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ได้เป็นแม่ของทุกคนทั้งประเทศที่คอยให้ความรักและความอบอุ่นลูกอย่างต่อ เนื่อง ทางเทศบาลตำบลสิ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเด็กนักเรียนได้แสดงความรัก เคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้น

หมวดหมู่รอง

Vinaora Visitors Counter

006933
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
107
46
379
6194
1441
1947
6933

Your IP: 162.158.78.115
2019-02-23 14:16