โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิ ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดี      ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิ เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลสิ  ดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน ในวันที่  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  และดำเนินการก่อตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิ โดยจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาผู้สูงอายุชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสิได้

 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page