หมู่ที่ 7 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทร 045 669096

www.tessabansi.go.th emai : [email protected]