ด้วยเทศบาลตำบลสิได้จัดกิจกรรมโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ มีทักษะที่ดี  ได้รับประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยครบ ทั้ง 4 ด้าน ครูผู้ดูแลเด็กสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว มาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสำหรับเด็กปฐมวัยได้ดีมากขึ้น

 ด้วยเทศบาลตำบลสิ ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กปฐมวัย จึงได้จัดทำโครงการ หนูน้อยปฐมวัย อนาคตสดใส เก่ง ดี มีสุข โดยการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่าง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสม สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ อันเป็นพลเมืองที่สำคัญของชาติต่อไปในอนาคต

 

ด้วย  เทศบาลตำบลสิ ได้กำหนดจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ เทศบาลตำบลสิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ และสร้างเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เพื่อให้ทุกภาคส่วนในท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของเด็กโดยการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเพื่อให้เด็กได้รับรู้ถึงสิทธิหน้าที่ คุณค่าและบทบาทความสำคัญของตนเองนั้น

เทศบาลตำบลสิ นำโดยนางกัณธิมาบัวใหญ่ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีตำบลสิ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลขุนหาญคัพ ครั้งที่ 1 เฉพาะหน่วยงานในเขตอำเภอขุนหาญ

ซุึ่งมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 ทีม ผลการแข่งขัน เทศบาลตำบลสิได้รางวัลชนะเลิศ และได้รับถ้วยแชมป์มาครองได้สำเร็จ 

หมวดหมู่รอง

Vinaora Visitors Counter

074149
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
49
271
1934
70098
1669
7863
74149

Your IP: 3.235.75.174
2020-06-06 04:12