นายวิเชียร ชนะมาร นายกเทศมนตรีตำบลสิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลสิ ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษ์สะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดในบริเวณหมู่บ้าน ทำให้สภาพแวดล้อมของแต่ละหมู่บ้านมีความสะอาด  สวยงาม  ถูกสุขลักษณะ ปลอดขยะ ปลอดลูกน้ำยุงลาย และเกิดหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะ ในระหว่างที่ 21 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2560 

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายวิเชียร  ชนะมาร นายกเทศมนตรีตำบลสิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างได้ร่วมกิจกรรม ขับเคลื่อน วาระขุนหาญสะอาด Smart city ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยได้จัดให้มีการรณรงค์ทำความสะอาด หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ ร่วมกับประชาชน โรงเรียน วัด ในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลสิ อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2560 นายวิเชียร ชนะมาร นายกเทศมนตรีตำบลสิ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลสิ ได้ดำเนินกิจกรรมล้างส้วม สาธารณะในเขตพื้นที่บริการฯ โดยเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน จึงได้จัดโครงการ “ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์” ขึ้นเพื่อให้ส้วมสาธารณะ ในเขตพื้นที่บริการเทศบาลตำบลสิได้มาตรฐาน ไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อ และสร้างพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้องให้กับประชาชน

หมวดหมู่รอง

Vinaora Visitors Counter

006937
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
111
46
383
6194
1445
1947
6937

Your IP: 162.158.79.248
2019-02-23 14:20