หมู่ที่ 7 ต.สิ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โทร 045 669096 http://tessabansi.go.th