ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลสิ เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลสิ แล้วได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสิ ใน พ.ศ. 2539 ต่อมาได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ในปี พ.ศ. 2551 เทศบาลตำบลสิ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล ขนาดเล็ก อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เขตเทศบาลตั้งอยู่ในบริเวณตอนล่างของจังหวัดศรีสะเกษใกล้ชายแดนประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศใต้ประมาณ 62 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวอำเภอขุนหาญไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร

 

                                       

 

อาณาเขต

ครอบคลุมพื้นที่ 5 หมู่บ้านของตำบลสิ อำเภอขุนหาญ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ ของอำเภอขุนหาญ ดังนี้

·         ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ

·         ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ

·         ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลพราน อำเภอขุนหาญ

·         ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเทศบาลตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ

เทศบาลตำบลสิ เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลสิ แล้วได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสิ ใน พ.ศ. 2539 ต่อมาได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ในปี พ.ศ. 2551

                                                  

ตราสัญลักษณ์

ภายในรูปวงกลมดวงตรามีภาพท้องฟ้า ดอกบัวและหนองน้ำ

ท้องฟ้า หมายถึง แสงสว่างสดใสในการดำรงชีวิตของชาวตำบลสิ

ดอกบัว หมายถึง ความสุข ความสำเร็จในการพัฒนาท้องถิ่น

หนองน้ำ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page